Menu
home
>>
ขทช.อ่างทอง ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันไวรัส COVID – 19

 

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมกู้ภัยวิเศษชัยชาญ ในการใช้เครื่องพ่นความดันสูงฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณภายนอกและภายในสำนักงาน ตลอดจนครุภัณฑ์และยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาใช้บริการ ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

Scroll Up Skip to content