Menu
home
>>
ขทช.อ่างทอง จัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ชี้แจงรายละเอียดก่อนการก่อสร้างพร้อมลงนาม MOU

 

   

 

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 แขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง จัดประชุมชี้แจงในขั้นตอนก่อนการก่อสร้าง โครงการงานไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเข้าสู่ทางแยกหลัก ถนนสาย อท 4039 แยกทางหลวงหมายเลข 3454 – บ้านห้วยโรง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 1 แห่ง (กม.ที่ 12 + 750 – กม.ที่ 13+450)  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 ตำบลหลักแก้ว  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดโครงการรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชน เพื่อทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วมีคุณภาพ ตามนโยบายของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content