home

logo
ขทช.อ่างทอง ขอแก้ไขสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3064 - บ้านยางห้าร้อย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

วันที่ : 22 ก.พ. 2562 14:58

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501- บ้านโคกช้าง อ.เมือง,วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

วันที่ : 31 ม.ค. 2562 11:16

logo
ขทช.อ่างทอง ขอเผยแพร่สัญญาจ้าง โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน 1 แห่ง

วันที่ : 25 ม.ค. 2562 11:03

logo
รายงานผลการเสนอราคาจ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

วันที่ : 11 ม.ค. 2562 11:07

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501 - บ้านโคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ : 11 ม.ค. 2562 11:02

logo
ขทช.อ่างทอง ขอเผยแพร่รายงายผลการกำหนดราคากลางโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501- บ้านโคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2561 14:10

logo
ขทช.อ่างทอง ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (งบเหลือจ่าย) โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนน สาย อท 4005 แยกทางหลวงหมายเลข 3501- บ้านโคกช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2561 14:04

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการงานอำนวยความปลอดภัย สาย บ้านโคกช้าง

วันที่ : 28 ธ.ค. 2561 13:10

logo
ขทช.อ่างทอง ขอเผยแพร่สัญญา จ้าง จำนวน 1 โครงการ

งานซ่อมรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน 80-5650 อ่างทอง 

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 15:22

logo
ขทช.อ่างทอง ขอเผยแพร่สัญญา จ้าง จำนวน 1 โครงการ

งานซ่อมรถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกล หมายเลขทะเบียน 80-5650 อ่างทอง 

วันที่ : 30 พ.ย. 2561 15:20

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 08 มี.ค. 2562 12:00

logo
เรื่อง การประดับธงชาติและตราสัญลักณ์อาเซียน

วันที่ : 06 มี.ค. 2562 09:30

logo
สื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียน

วันที่ : 06 มี.ค. 2562 09:15

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน มกราคม 2562จากระบบ GFMIS

วันที่ : 06 ก.พ. 2562 15:30

logo
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 05 ก.พ. 2562 14:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 30 ม.ค. 2562 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 22 ม.ค. 2562 14:00

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 08 ม.ค. 2562 16:45

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน พฤศจิกายน จากระบบ GFMIS

วันที่ : 24 ธ.ค. 2561 11:00

logo
ขทช.อ่างทอง ขอประชาสัมพันธ์งบเดือนประจำเดือน ตุลาคม 2561 จากระบบ GFMIS

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 10:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท E-GP
สรุปจัดซื้อจัดจ้่งแบบ สขร.1

 
 
 
     
   
   

 

                   

                                                  นายนิจ  เพ็ชรคง

                                         (MR. NIJ   PETCHKONG)

                            ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง

  

ข่าวฝึกอบรม
ระบบอินทราเน็ต
   

 

home

ข้อมูลเผยแพร่

ระบบจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวงชนบท E-GP
สรุปจัดซื้อจัดจ้่งแบบ สขร.1